News

Turbokompressorilla öljytöntä paineilmaa edullisesti

14.3.2016

”Suurnopeustekniikalla toimiva turbokompressori tuottaa öljytöntä paineilmaa käytännössä lähes ilman kunnossapitokustannuksia. Öljyttömyys parantaa myös tuotantovarmuutta, jolloin seisokeista johtuvat menetykset vähenevät.”

 

Lue koko artikkeli Promaint –lehden sivuilta 28-29.