Uudelleen ajateltu

 

Kuvat 1 ja 2 alhaalla esittävät kahta tyypillistä Tamturbon turboyksikön kokoonpanoa turbiinin säätöjärjestelmineen.

Tamturbon innovatiivinen turbiinin säätöjärjestelmä (patentoitu) sisältää turbokompressorin (C), lämmönvaihtimen (HE), turbiinin (T) ja sähkömoottorin (M) suoraan turbokompressorin (C) akselille asennettuna. Tämä patentoitu keksintö sisältää myös säätöventtiilin, joka ohjaa kaasua turbiinille (T) tai prosessikäyttöön. Näin on mahdollista välttää energiahukkaa ohjaamalla paineistettu kaasu turbiinille ilmakehään laskemisen sijasta käynnistyksien yhteydessä ja tilanteissa, joissa virtausta pitää vähentää tai säätää.

tamturbo_one_two_stage_patent_drawing_867x800px
 

Kaavio 1: Säätöjärjestelmä kompressoriyksikölle, jossa on vain yksi sähkömoottori ja yksi tai useampia turbokompressoreja samalla akselilla.

tamturbo_three_stage_patent_drawing_867x800px
 

Kaavio 2: Säätöjärjestelmä monivaiheiselle kompressorille, jossa on useampi kuin yksi sähkömoottori
Kuten kaaviosta 2 näkyy, Tamturbon innovatiivista säätöjärjestelmää voidaan hyödyntää myös monivaihekompressoreissa, joissa on useampi kuin yksi sähkömoottori.